Project 31: Knippen en plakken in het labo met DNA, bacteriën en planten

Maximum grootte team: 16

Datum Labodag: op vrijdag in oktober - december

Dagindeling: 1

enkel 3de graad, enkel scholen uit Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen


Afhankelijk van het niveau en de wensen van de groep (uur van aankomst en vertrek) wordt het programma aangepast.


- moleculaire biologie: isolatie van plasmide-DNA uit getransformeerde E. coli bacteriën en analyse van dit DNA via restrictie-analyse
- in vitro kweek van planten: steriel versnijden en explanteren van Drosera (zonnedauw)

Deze activiteiten kaderen dus niet rechtstreeks binnen een fundamenteel of toegepast onderzoek maar in de inleiding kan de nodige aandacht besteed worden aan toepassingen van deze technieken met betrekking tot diagnose van erfelijke aandoeningen, gebruik van veredelingsonderzoek van planten, enz. Er kan ook uitleg gegeven worden over de wetenschappelijke projecten waaraan PHL-Bio meewerkt.
Wij zijn bereid om 1 groep uit de derde graad ASO of wetenschappelijk TSO te ontvangen, graag van scholen uit de omgeving (Limburg, Vlaams Brabant, Antwerpen) voor een programma van een volledige vrijdag in de periode oktober t.e.m. december. Voorstel programma:
Van 9.00u. tot 16.00u.
- inleiding cloning, restrictie-enzymes en gelelektroforese (1h)
- oefening pipetteren
- isolatie plasmide DNA + gieten agarosegels (2,5h), inzetten restrictie
- middagpauze (1h)
- uitleg weefselkweek (0,5h)
- op gel zetten van restrictie (0,5h)
- in vitro labo (1h)
- controle van restrictie: interpretatie van het resultaat (0,5h)

Technieken: Nauwkeurig werken met micropipetten, Verzamelen van bacteriën uit getransformeerde E. coli preculturen door centrifugatie, miniprep plasmide DNA-isolatie via spinkolommethode (pipetteren), restrictiedigestie, agarosegelelektroforese, kleuring van DNA (gelred) en visualisatie onder UV licht, interpretatie van de RFLP, steriel werken in een laminair airflow kabinet, samenstellen van voedingsbodems voor planten, versnijden en enten van in vitro subculturen van Drosera

 • About

  Provinciale Hogeschool Limburg
  Departement PHL-BIO
  Universitaire Campus, Gebouw E
  3590 Diepenbeek

 • Hoe indienen?

  Kies eerst je 4 projecten en klik dan op deze link.